Fastykuła archiwizacyjna A4
Dwie tekturowe okładki połączone tasiemką służące do zabezpieczania archiwizowanych dokumentów.